IJAMBO RY'IMANAVIDEO

ABAREZI N’INDEZO Y’ABANA B’IMANA || INYIGISHO || Rev. Can. Antoine RUTAYISIRE

Umwami Yesu aramusubiza ati “Ni nde gisonga gikiranuka cy’ubwenge, shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora…

1- Ni bande Imana yatanze ngo babe abarezi b’ubwoko bwayo
2- Ni ibiki Imana yatanze ngo bibe indezo y’abana babo ngo bashobore gukura bagere ku ikigero gishyitse cy’igihagararo cya Kristo

Izindi nkuru nk'iyi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close