Uncategorized

Nshobora kwizera gute ko nzajya mu Ijuru nimara gupfa?

Wizeye ko wahawe ubugingo buhoraho kandi ko uzajya mu Ijuru numara gupfa? Imana irashaka…

Kuvuga ko umuntu yaremwe mu ishusho y’Imana cyangwa ko asa nayo bivuga iki (Intangiriro 1:26-27)?

Umunsi wa nyuma wo kurema, Imana yaravuze iti ‘tureme umuntu agire ishusho yacu ase…