Tag: #inyigisho

Hari ikibazo ko umukristo…

Kurambagizanya n’umupagani si byiza ku mukristo, ndetse ntibinakwiye ko bashakana. 2 Abakorinto 6:14 hatubwira ko tutagomba ’kwifatanya’ n’abatizera. Icyo…

Akamaro gakomeye k’umwembe ku…

Umwembe ni urubuto rukize cyane ku ntungamubiri nyinshi zifite akamaro kanini mu mubiri . Uru rubuto rukungahaye kuri Vitamini…