Tag: #RwOT

Mbese agakiza kazanwa no…

Iki gishobora kuba ari ikibazo cyiza cyane kurusha ibindi mu nyigisho zitandukanye zerekeye iyobokamana rya Gikristo. Iki kibazo ni…

Nshobora kumenya nte ubushake…

Hari imfunguzo ebyiri zo kumenya ubushake bw’Imana ku kibazo runaka: 1) banza umenye impamvu usaba cyangwa vumva wakora ikintu…

Dore Ibintu 7 byangiza…

Mu busanzwe hari ibintu bikomeye tuzi neza ko bishobora kwangiza umutima wacu. Usanga abantu benshi bagerageza no kubyirinda kubera…