IJAMBO RY'IMANATODAY'S VERSE

Umusomyi Ku cyumweru 7 Ukwezi kwa kabiri

Matayo10.34-42

Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi (34): Yesu yitwa Umwami w’amahoro, kandi icyamuzanye ni ukugira ngo amahoro aganze ku isi (Luka 2.14). Amahoro avugwa si aboneka ahatarangwa intambara gusa, ahubwo ni amahoro y’abatuje, batunganiwe, kuko bafitanye ubumwe n’Imana (Zab.32.1-2). Mu gihe ayo mahoro ataragera kuri buri wese, ibyahanuwe n’umuhanuzi Mika biriho birasohora (35-36, Mika 7.5-6). Ikizana «Inkota» cyangwa «gutanya abantu», ni uko abantu bose batiteguye kwakira ayo mahoro ya Yesu. Utikorera umusaraba we ngo ankurikire (38): Mbere gato yuko Yesu avuga aya magambo, Abaroma bari barabambye ku misaraba abantu bagera ku 2000, babahora kwigomeka ku butegetsi bwabo. Umusaraba rero washushanyaga ikintu kibi mu mitekerereze y’Abisirayeli. Yesu yakoresheje iryo jambo mu kugaragariza abifuza kuba abigishwa be, ko bisaba kwiyanga bakirundumurira muri uwo muhamagaro. Ese kuba muri Yesu wumva bikujuje imbaraga zatuma wemera kurengana kubwe?

Indir.272 (3).

IBIBAZO
Mbese mu byo nsomye harimo
-Icyo Imana yansezeranyije? Mbese mu byo nsomye harimo
-Ijambo RIMBURIRA?

Izindi nkuru nk'iyi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close