inyigisho

Imana irangwa n’iki? Imana iteye ite?

Inkuru nziza, nkuko tugiye kugerageza gusubiza iki kibazo, ni uko hari ibintu byinshi bishobora…

Ese ijwi ry’Imana riracyumvikana?

Bibiliya itubwira inkuru z’abantu Imana yavugishije, bakayumvisha amatwi yabo n’ijwi ryayo (Kuva 3:14; Yosuwa…

Bibiliya itwigisha iki ku byerekeye Ubutatu Bwera?

Ikintu gikomeye cyane kurusha ibindi, ku byerekeye imyumvire ya Gikristo y’Ubutatu Bwera, n’uko nta…

Hari ikibazo ko umukristo yashakana cyangwa yarambagiza umupagani?

Kurambagizanya n’umupagani si byiza ku mukristo, ndetse ntibinakwiye ko bashakana. 2 Abakorinto 6:14 hatubwira…

Ibigushishikaza bibe gusohoza umugambi w’Imana

Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati “Mwigisha, akira ufungure.” Arababwira ati”Mfite ibyokurya mutazi.” Abigishwa be…

Yesu azi impamvu umukurikira

Nuko ubwo yari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso…

Dusabe Yesu atwungure kumenya no kumva ibyanditswe

Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n’ibyanditswe, ati: ni ko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa…

KUKI URUKUNDO ARI RYO TEGEKO RISUMBA AYANDI YOSE?

IGICE CYO GUSOMA: Mariko 12:28-34 Ndabasuhuje bene Data bakundwa. Imana ishimwe kubw’aya mahirwe yongeye…

Menya ibanga ryo kugira ibyishimo

ESE WUMVA WISHIMYE? Niba wishimye se, ni iki kigushimisha? Ushobora kuba ushimishijwe n’umuryango wawe, akazi…

Ubucuti budafite intego ni iki? Ese kugirana ubucuti budafite intego nta cyo bitwaye?

Ubucuti budafite intego ni iki? Hari abantu batekereza ko ubucuti budafite intego ari uburyo…